Мръсен ли е въздухът в Никопол?

Данни от 28.05.2023 г., 09:58

Отчетеното средно количество фини прахови частици (ФПЧ) от измервателните станции в района е:
1999.9 µg/m³ за PM10 и 999.9 µg/m³ за PM2.5

Според индекса за чистота на въздуха AQI качеството на въздуха е: Увреждащо.
Цветният код, отговарящ на замърсяването сега, е: червен.


Добро

Качеството на въздуха е здравословно. Не съществуват здравни рискове.

Приемливо

Качеството на въздуха е задоволително, като съществуват рискове за определени групи, чувствителни към замърсяване.

Средно

Нездравословно за някои – чувствителните групи могат да почувстват здравни проблеми.

Лошо

Нездравословно. Всеки човек е изложен на неблагоприятното въздействие и може да почувства ефекти върху здравето. За хората от по-чувствителни групи последиците са по-сериозни.

Опасно лошо

Въздухът е много нездравословен. Предупреждение, че всички хора са застрашени от сериозни последици върху здравето.

Увреждащо

Най-високата степен. Опасност за здравето на цялото население.

Източник: sensor.community