Мръсен ли е въздухът в Банско?

Данни от 13.07.2024 г., 02:53

Отчетеното средно количество фини прахови частици (ФПЧ) от измервателните станции в района е:
9.02 µg/m³ за PM10 и 6.31 µg/m³ за PM2.5

Според индекса за чистота на въздуха AQI качеството на въздуха е: Добро.
Цветният код, отговарящ на замърсяването сега, е: зелен.


Добро

Качеството на въздуха е здравословно. Не съществуват здравни рискове.

Приемливо

Качеството на въздуха е задоволително, като съществуват рискове за определени групи, чувствителни към замърсяване.

Средно

Нездравословно за някои – чувствителните групи могат да почувстват здравни проблеми.

Лошо

Нездравословно. Всеки човек е изложен на неблагоприятното въздействие и може да почувства ефекти върху здравето. За хората от по-чувствителни групи последиците са по-сериозни.

Опасно лошо

Въздухът е много нездравословен. Предупреждение, че всички хора са застрашени от сериозни последици върху здравето.

Увреждащо

Най-високата степен. Опасност за здравето на цялото население.

Източник: sensor.community